fbpx

פינוי עשן מגרש 410-411 ראש העין

שם הפרויקט: פינוי עשן מגרש 410-411 ראש העין

לקוח: גיא ודורון לוי

מהות הפרויקט: מגרש מגורים הכולל חמישה בנייני מגורים בעלי 10 קומות כ”א, וחניון משותף. מגרש זה מוקף בבנייה נמוכה בבניינים בעלי 3-4 קומות.

חברתנו מבצעת עבודות אוורור לכלל דירות ומחסני המבנה, פינוי עשן טבעי במבנים, פינוי עשן מאולץ בחניונים ועבודות כבילה.

חברתנו מלווה את הלקוח עד להשלמה מלאה של כל הטפסים הנדרשים עד לאכלוס מלא הכוללים בתוכם אישור ת”י 1001.

פינוי עשן

פתרונות פינוי עשן