ונטה - קטלוג מוצרים

פתרונות אוורור לחקלאות • לתעשייה • לבית מותג האוורור המוביל בישראל 2021 קטלוג מוצרים

08-9207005 פקס | 08-9207004 | 1-800-668899 | , אזור התעשייה החדש, רמלה 4 העבודה

תוכן עניינים 08-9207005 פקס | 08-9207004 | 1-800-668899 | , אזור התעשייה החדש, רמלה 4 העבודה

מוצרי אוורור ביתיים

6 08-9207005 פקס | 08-9207004 | 1-800-668899 | , אזור התעשייה החדש, רמלה 4 העבודה EXHAUST AXIAL FANS מפוחים ציריים להתקנה בקיר VENTA150 | VENTA100 100/150/200 S ABS Long Life נתונים טכניים VENTA100 VENTA150 130699666 230 230 12 30 2450 2350 90 300 dBA 39 44 מידות VENTA100 VENTA150 A 150 200 B 162 210 C 90 110 D 90 110 E 9 9 מידות S 200 S 150 S 100 A 250 200 150 B 250 210 162 C 79 110 90 D 79 110 90 E 37 9 9 נתונים טכניים S 200 S 150 S 100 230 230 230 50 38 17 2000 2850 2450 650 320 110 dBA 48 46 40 5 מוצרים בתכנון חדיש המיועדים למטבחים, חדרי אמבטיה ושירותים

7 08-9207005 פקס | 08-9207004 | 1-800-668899 | , אזור התעשייה החדש, רמלה 4 העבודה EXHAUST AXIAL FANS מפוחים ציריים להתקנה בקיר ONDA | ALBA נתונים טכניים 10/4 15/6 230 230 10 29 2450 2450 95 260 dBA 35 35 מידות 10/4 15/6 A 160 210 B 160 210 C 53 66 D 40 47 E 100 150

8 08-9207005 פקס | 08-9207004 | 1-800-668899 | , אזור התעשייה החדש, רמלה 4 העבודה CENTRIFUGAL FANS סדרת טורבו | מפוחי ונטה צנטריפוגלים บᰚᜠᘙᐋठบᄓḠᔔᄐἠచᨐ CF 100 נתונים טכניים 230 25 1600 90 dBA 42 מידות A 163 B 98Ø C 65 D 90 E 163 מפוחי ונטה צנטריפוגלים לשאיבת אויר, אדים וריחות באמצעות תעלות או צנרת איוורור

9 08-9207005 פקס | 08-9207004 | 1-800-668899 | , אזור התעשייה החדש, רמלה 4 העבודה CENTRIFUGAL FANS סדרת טורבו | מפוחי ונטה צנטריפוגלים CF 200 S ' 3 נתונים טכניים 230 45 1400 110 dBA 43 מידות 65 A E 45 B 65 F 98Ø C 185 G 90 D 260 H 135 Compact 300/200 נתונים טכניים Compact 200 Compact 300 230 230 45 95 1700 2400 160 260 dBA 43 48 מידות Compact 200 Compact 300 A 250 270 B 250 95 C 111 100 D 50 30 E 97Ø 97Ø

10 08-9207005 פקס | 08-9207004 | 1-800-668899 | , אזור התעשייה החדש, רמלה 4 העבודה EXHAUST FANS FOR WINDOW INSTALLATION ונטה להתקנה בחלון ″〬〰〭ᴠ᠗―ᐔᬠธᬚภ᠊Ḡਚᰑ ‡บਗ (ABS 150RX 200RX 100SX 4' ' | 150SX 6' ' | 200SX 8' ' Long Life 150SX 100SX פתרון האיוורור למטבחים, לחדרי אמבטיה, לשירותים ולחללים סגורים מידות 200SX 150SX 100SX A 250 205 148 B 250 205 148 C 37 35 27 D 90 80 65 מידות לפתח חלון 200SX 150SX 100SX 220 168 115 נתונים טכניים 200SX 150SX 100SX 230 230 230 50 35 20 2000 2850 2450 650m3h 320m3h 110m3h dBA 48 46 40

11 08-9207005 פקס | 08-9207004 | 1-800-668899 | , אזור התעשייה החדש, רמלה 4 העבודה REVERSIBLE EXHAUST FANS מפוחי ונטה ציריים דו-כיווניים ―ᐑဟḠᔔጒᨔᄠㄲ鐭ᨠ㜮㖔‖༜ᨠᐑဟ တḚ–ᐙḠⰌᨘᬞ‖ᰙถ PVC MA MAS EL ELS 7.5' ' R | 12' ' R (ABS מפוחים מתוכננים במיוחד עבור מטבחים, חדרי אוכל, משרדים, מעבדות מחקר וכד’ מידות 12'' R 7.5'' R A 390 265 B 110 85 C 150 110 D 355 230 קוטר הצינור 12'' R 7.5'' R 320 210 קוטר חור נדרש 12'' R 7.5'' R 355 230 נתונים טכניים 12'' R 7.5'' R 230 230 100 55 1300 2100 1800 650 dBA 48 46 A A B C C D D B קוטר הפתח בחלון קוטר הפתח בחלון

12 08-9207005 פקס | 08-9207004 | 1-800-668899 | , אזור התעשייה החדש, רמלה 4 העבודה HF מפוחי תעלה קוויים מסדרת ―ᐔบἔἔ―ᐓᄚᬑ—ᨗਠᬚ଑ᘠؚ ‘ᤗᄠ᠙‬ᔔജ―ᐚᨙḠḒᨊᄠⰖḔḉ ⸘ᨋᴠἚἔḠ᠘᨝ HF-100P | HF-150P | HF-200P NMB .IP44 C . C נתונים טכניים HF-200P HF-150P HF-100P 220~240 220~240 220~240 123 128 44 54 23 26 1950 2450 1850 2250 1850 2200 690 840 410 530 165 198 dBA 42 45 29 33 26 31 274 352 240 300 131 156 0.52 0.53 0.19 0.22 0.11 0.12 4.9 2.6 1.5

13 08-9207005 פקס | 08-9207004 | 1-800-668899 | , אזור התעשייה החדש, רמלה 4 העבודה HF מפוחי תעלה קוויים מסדרת מידות HF-200P HF-150P HF-100P A 100 80 80 B 94 60 60 C 4-Ø5.5 4-Ø5.0 4-Ø4.5 ØD 197 147 97 E 125 109 99 F 137 127 116 ØG 205 187 169 L 302 313 302 W 249 227 204 H 237 208 195 HF-100P HF-150P HF-200P pt pt pt

14 08-9207005 פקס | 08-9207004 | 1-800-668899 | , אזור התעשייה החדש, רמלה 4 העבודה HDD מפוחי תעלה קוויים מושתקים מסדרת ―ᐔบἔἔ―ᐓᄚᬑ—ᨗਠᬚ଑ᘠؚ ‘ᤗᄠ᠙‬ᔔജ―ᐚᨙḠḒᨊᄠⰖḔḉ ⸘ᨋᴠἚἔḠ᠘᨝ HDD-100/125P | HDD-150P | HDD-200P NMB .IP44 C . C נתונים טכניים HDD-200P HDD-150P HDD-100/125P 220~240 220~240 220~240 123 128 43 50 28 33 1950 2450 1850 2250 1850 2250 690 840 410 530 248 284 dBA 29 35 26 31 22 25 274 352 240 300 106 159 0.52 0.57 0.20 0.25 0.13 0.14 5.9 4.0 2.8

15 08-9207005 פקס | 08-9207004 | 1-800-668899 | , אזור התעשייה החדש, רמלה 4 העבודה HDD מפוחי תעלה קוויים מושתקים מסדרת מידות HDD-200P HDD-150P HDD-100/125P A 339 251 248 B 128 95 82 C 4-Ø5.6 4-Ø5.3 4-Ø5.5 ØD 198 149/158 97/123 E 436 352 330 L 567 488 580/462 W 262 221 205 H 301 244 225 HDD-100/125P HDD-150P HDD-200P pt pt pt

16 08-9207005 פקס | 08-9207004 | 1-800-668899 | , אזור התעשייה החדש, רמלה 4 העבודה IN-LINE CENTRIFUGAL DUCT FANS מפוחים צנטריפוגלים קווים ‎ᨘ਎Ḡᔔ᜚ᄔᜠచᨐᄘ―ᐑဟ–ᬞ ᔔᰚᜠᔔጏᤞ–ᨓᨚᐍ IL 100 4' ' | IL 125 5' ' | IL 150 6' ' | IL 200 8' ' | IL 250 10' ' | IL 315 12' ' IP44 הפתרון להנעת אויר בתעלות איוורור ארוכות, מתאים למערכות מיזוג אויר, לאיוורור מאולץ, לשימושים ביתיים ותעשיתיים נתונים טכניים IL 315 12'' IL 250 10'' IL 200 8'' IL 150 6'' IL 125 5'' IL 100 4'' 230 230 230 230 230 230 205 140 110 85 80 60 2438 2595 2550 2345 2465 2580 1900 1250 880 430 350 250 dBA 51 50 48 47 45 45 70 40 40 30 28 34 0.9 0.6 0.7 0.35 0.35 0.28 IP44 IP44 IP44 IP44 IP44 IP44 60 65 65 65 60 55 6.75 5.75 5.25 3.50 3.20 3.20

17 08-9207005 פקס | 08-9207004 | 1-800-668899 | , אזור התעשייה החדש, רמלה 4 העבודה IN-LINE CENTRIFUGAL DUCT FANS מפוחים צנטריפוגלים קווים מידות IL 315 12'' IL 250 10'' IL 200 8'' IL 150 6'' IL 125 5'' IL 100 4'' A 398 335 330 272 245 245 B 310 248 198 148 123 97 C 310 230 230 200 190 190 D 31 31 22 18 18 18 E 43 37 18 22 22 20 IL 100 IL 125 IL 150 IL 315 IL 250 IL 200 1xB 3xB A B E C D

18 08-9207005 פקס | 08-9207004 | 1-800-668899 | , אזור התעשייה החדש, רמלה 4 העבודה אביזרים נלווים גודל מק"ט גודל מק"ט צינור אלומיניום ללא בידוד מטר) 10( מחוזק בד PVC צינור גמיש גודל מק"ט גודל מק"ט תריס אל חוזר מכסה רשת גודל מק"ט גודל מק"ט תריס אל חוזר אלומיניום רשת מגן

19 08-9207005 פקס | 08-9207004 | 1-800-668899 | , אזור התעשייה החדש, רמלה 4 העבודה אביזרים נלווים גודל מק"ט גודל מק"ט Y מפצל פלסטיק גודל מק"ט גודל מק"ט שסתום אל חוזר פלסטיק גריל עגול מתכתי X300 | X400 מתאם מרובע

מוצרי אוורור לתעשייה וחקלאות

22 08-9207005 פקס | 08-9207004 | 1-800-668899 | , אזור התעשייה החדש, רמלה 4 העבודה INDUSTRIAL FANS מאווררים תעשיתיים ฒᄚ഑‖ἚḊᠠᔔᰜᴚฑ IP55, CL.F Panel Models 12' ' | 16' ' | 20' ' | 24' ' | 25' 'R ER | 28' 'R | 36' 'R מידות 36''R 28''R 25''R ER 24'' 20'' 16'' 12'' A 1120 850 760 730 600 500 400 B 900 710 640 420 520 420 315 C 1060 750 720 680 550 450 350 D 180 220 160 277 262 242 177 20'' 28'' 24''/2 25'' ER 16'' 12'' 24/1'' 1 500 2500 1000 5000 1500 7500 2000 10000 2500 12500 3000 15000 3500 17500 4000 20000 5500 22500 5000 25000 0 2 2 3 4 4 6 5 8 6 10 7 12 8 14 9 16 10 18 20

23 08-9207005 פקס | 08-9207004 | 1-800-668899 | , אזור התעשייה החדש, רמלה 4 העבודה INDUSTRIAL FANS מאווררים תעשיתיים נתונים טכניים 20''' 16' 12' חד פאזי תלת פאזי חד פאזי תלת פאזי חד פאזי ༢ᤑ ㄱ㈰㤹〰2 ㄱ㈰㤹〰3 ㄱㄶ㤹〰2 ㄱㄶ㤹〰3 ㄱㄲ㤹〰0 230 4002 230 4002 230 450 400 180 150 110 1400 1400 1400 1400 1400 8000 8000 4200 4200 1800 dBA 53 58 54 54 55 11 11 8 8 6.9 2.0 0.9 0.75 0.4 0.5 IP IP55 IP55 IP55 IP55 IPX4 600c 600c 600c 600c 600c 15 15 12 12 9.5 36''R 28''R 25''R ER 24' תלת פאזי תלת פאזי חד פאזי תלת פאזי חד פאזי תלת פאזי 400 400 220 380 230 4002 1000 750 800 850 320 300 660 920 1400 1400 900 900 28,000 16,000 10,830 12,250 9000 9000 dBA 58 60 68 68 48 48 12 12 11 11 5 5 2.62 1.85 3.7 1.5 1.4 0.8 IP IP55 IP55 IP54 IP54 IP55 IP55 600c 60c 60c 60c 60c 60c 48 25 72 78 17.5 17.5 90

24 08-9207005 פקס | 08-9207004 | 1-800-668899 | , אזור התעשייה החדש, רמלה 4 העבודה INDUSTRIAL FANS מאווררים תעשיתיים ㈴鐠Ἂ‱㊓ⴑ―ᐓ༙Ḡጒᨔ Heavy Duty IP55 10' ' | 12' ' | 16' ' | 20' ' | 24' ' להתקנה בקיר או בחלון במפעלים, מבני IP55 דגמי פנל עם מנוע תעשיה וליישומים בחקלאות אביזרים נלווים מידות BSMS 600/ BSTS 600 24'' BSMS 500/ BSTS 500 20'' BSMS 400/ BSTS 400 16'' BSMS 300/ BSTS 300 12'' BSMS 250/ BSTS 250 10''' A 700 630 500 412 333 B 631 561 420 336 275 C 145 110 100 80 80 D 618 513 403 307 261 E 110 90 80 80 80 F 8 8 8 8 8 G 10 10 10 10 10 נתונים טכניים BSMS 600/BSTS 600 24'' BSMS 500/BSTS 500 20'' BSMS 400/BSTS 400 16'' BSMS 300/BSTS 300 ''12 112499324 112099320 111699316 - 230/380/50 230/380/50 230/380/50 230/380/50 245 245 260 210 1370 1335 1420 1400 8000 5500 4500 2000 dBA 75 75 70 60 1 1.2 1.2 1.2 15.6 11 8.2 7 BSC 1 1 1 1

25 08-9207005 פקס | 08-9207004 | 1-800-668899 | , אזור התעשייה החדש, רמלה 4 העבודה BOX-TYPE FANS מאווררי ארגז ‎ᜓᨠᐏᄚ༚ഠऔጎ‭‖ਚሓ‎ਜ R/S R/R IP55 ES-100 | ES-120 | ES-140 לשימושים חקלאיים בחממות, בלולים, בבתי גידול ולאיוורור חללים בעלי נפח גדול במיוחד פירוט דגמים מאפיינים עיקריים מידות ES-140 R/S ES-140 R/R ES-120 R/S ES-120 R/R ES-100 R/S ES-100 R/R A 1380 1380 1150 1150 960 960 B 405 330 405 330 405 330 C 50 50 40 40 30 30 נתונים טכניים ES-140 ES-120 ES-100 R/S R/R R/S R/R R/S R/R KV 1.1 1.1 0.75 0.75 0.55 0.55 470 470 470 470 730 730 41,300 41,300 28,000 28,000 18,600 18,600 dBA 64 64 68 68 64 64 CL.F 55 CL.F 55 CL.F 55 CL.F 55 CL.F 55 CL.F 55 A 3 3 2.2 2.2 1.3 1.3 1.5 1.5 1.0 1.0 0.75 0.75 70 50 60 40 44 32

26 08-9207005 פקס | 08-9207004 | 1-800-668899 | , אזור התעשייה החדש, רמלה 4 העבודה ⸓᨜พ‖ਚḒ‎ᴎᄑ‛ᨋᄖ ᨐ IP המפוחים מתוכננים להנעת אוויר נקי, אבק או אדי שומנים. המפוחים נבנו לעבודה מאומצת במערכות מיזוג אוויר,מנדפי מסעדות, מטבחים ומפעלי תעשייה. מפוחים צנטרפוגליים כפות (אחורה/קדימה) נתונים טכניים כפות קדימה dB U/HC 204 8'' 250 1400 1400 31 10 64 U/AR 254 10'' 550 1400 2500 54 23 71 U/AR 303 12'' 1100 1400 4000 84 38 72 U/AR 306 12'' 370 900 3000 30 32 65 U/AR 304 12'' 1500 1400 5000 67 41 74 U/AR 353 14'' 2200 1400 6000 100 58 76 U/AR 354 14'' 3000 1400 8000 93 63 78 OBR 200 פאזי חד 8'' 260 2800 1800 10 9 60 OBR-260 פאזי חד 10'' נתונים טכניים כפות אחורה dB U/CB 355 14'' 370 1400 4000 15 42 63 U/CB 404 16'' 550 1400 5500 22 60 65 U/CB 506 20'' 370 920 5500 17 84 59 U/CB 402 16'' 4000 2800 10000 83 88 81 U/CB 454 18'' 750 1400 7000 16 72 67 U/CB 507 20'' 550 900 7000 17 87 61 U/CB 566 22'' 750 900 8000 21 110 63 U/CB 505 20'' 2200 1400 11000 37 87 71 U/CB 637 26'' 2200 900 15000 25 150 68 OBR 200 פאזי חד 8'' 260 2800 1800 10 9 60 ALR-X-3M 14''

27 08-9207005 פקס | 08-9207004 | 1-800-668899 | , אזור התעשייה החדש, רמלה 4 העבודה

28 08-9207005 פקס | 08-9207004 | 1-800-668899 | , אזור התעשייה החדש, רמלה 4 העבודה

29 08-9207005 פקס | 08-9207004 | 1-800-668899 | , אזור התעשייה החדש, רמלה 4 העבודה

30 08-9207005 פקס | 08-9207004 | 1-800-668899 | , אזור התעשייה החדש, רמלה 4 העבודה

31 08-9207005 פקס | 08-9207004 | 1-800-668899 | , אזור התעשייה החדש, רמלה 4 העבודה דגם מק"ט EL EL ELS ELS דגם מק"ט MA MAS MA MAS דגם מק"ט 7.5R , R150, 200R - ELS 7.5R, R150, 200R - EL ELS EL ELS ER דגם מק"ט 7.5R, R150, 200R MAS 7.5R, R150, R200 MA 14" / 12" MAS MA MAS דגם מק"ט BSC 1 BSC 2 מפסקי זרם

מאווררי ענק לתעשייה, מרלוגים וחקלאות

34 08-9207005 פקס | 08-9207004 | 1-800-668899 | , אזור התעשייה החדש, רמלה 4 העבודה HIGH VOLUME LOW SPEED מאוורר תקרה בהנעה ישירה WZ 2500 | WZ 3000 | WZ 4000 | WZ 5000 | WZ 6000 | WZ 7000 משפחת מאווררים המיועדת לאוורור וטיפול בשטחים גדולים עם בקרת מהירות מובנית למגוון יישומים בתנאי ההתקנה הנדרשים (גובה ושטח). המאווררים מופעלים באמצעות מנועי הנעה ישירה ), שקטים לחלוטין, יעילים במיוחד עם ספיקות אוויר BRUSHLESS( גבוהות ובצריכת חשמל נמוכה ביותר. הןיםת חקיטםםת בכבמחבנ כםטבסםת | כבמחבנ םםדבט אנסהםג | חאשםת יומכםםת | חיקשםת משלב הרכישה עד שלב ההפעלה: הכנה התקנה שירות לאחר התקנה

35 08-9207005 פקס | 08-9207004 | 1-800-668899 | , אזור התעשייה החדש, רמלה 4 העבודה HIGH VOLUME LOW SPEED מאוורר תקרה בהנעה ישירה ‎ᴓ਑―ਠดᰚጝᰔठᘓᐗᐠᘊᰖ ᨜ ⸎ᐜḚᄠดᰚጏᤘ IP65 VAC 1KW Nm F MODBUS RTU 10V-0V EMC IP67 בלב מערכת האוורור נמצאים מנוע, ממיר מהירות ומערכת בקרה מאיטליה. IME אלקטרונית מהמתקדמים בעולם מתוצרת חברת

36 08-9207005 פקס | 08-9207004 | 1-800-668899 | , אזור התעשייה החדש, רמלה 4 העבודה HIGH VOLUME LOW SPEED מאוורר תקרה בהנעה ישירה נתונים טכניים WZ 7000 WZ 6000 WZ 5000 WZ 4000 WZ 3000 WZ 2500 7 6 5 4 3 2.5 5 5 5 5 5 5 35 30 25 20 15 12.5 1850 1600 1400 900 450 350 KW 0.665 0.760 0.810 0.640 0.580 1.100 50 70 80 105 150 230 10 10 10 10 10 10 141 123 104 88 80 0.072 0.069 0.078 0.056 0.052 0.050 50 70 80 100 150 230 0.700 0.800 0.850 0.650 0.600 1.220 550,000 500,000 280,000 190,000 150,000 55,000 A 3.66 3.38 1.97 1.67 1.43 2.68 141 123 104 88 80 79 0.665 0.760 0.810 0.640 0.580 1.100 IME AIR FOILE ?IME ולמה דווקא מנועי BRUSHLESS למה גובה ההתקנה

מאווררי תקרה

38 08-9207005 פקס | 08-9207004 | 1-800-668899 | , אזור התעשייה החדש, רמלה 4 העבודה CEILING FANS מאווררי תקרה ⠟ᬚᐑḠᐜ᨝छ⤠ DC בריזה | 2 הרמוניה | הרמוניה מאווררי תקרה בעיצוב ומודרני כולל שלט רחוק מעוצב, מראה חלק האופציונלית מעניקה תוספת LED ללא ברגים גלויים ועם תאורת מיוחדת למאוורר המודרני. נתונים טכניים ''60 הרמוניה ''45 הרמוניה W 35-45 35-45 11,500 9000 W 22 22 230 230 dB 5 5 4 4 דגם הרמוניה לבן מט שחור מט טיק כולל שלט אלחוטי נתונים טכניים ''64 2 הרמוניה ''52 2 הרמוניה W 45 45 11,500 9000 W 18 18 230 230 dB 5 5 3 3 2 דגם הרמוניה לבן מט שחור מט כולל שלט אלחוטי טיק IP54

39 08-9207005 פקס | 08-9207004 | 1-800-668899 | , אזור התעשייה החדש, רמלה 4 העבודה מידות ''60 הרמוניה ''45 הרמוניה A 390 360 B 360 320 C 257 190 D 1524 1140 דגם הרמוניה - מידות 52'' - מידות לגודל 2 דגם הרמוניה 64'' - מידות לגודל 2 דגם הרמוניה

40 08-9207005 פקס | 08-9207004 | 1-800-668899 | , אזור התעשייה החדש, רמלה 4 העבודה CEILING FANS מאווררי תקרה נתונים טכניים בריזה W 35-45 9000 W 22 230 dB 5 3 דגם בריזה לבן מט כולל שלט אלחוטי טיק

41 08-9207005 פקס | 08-9207004 | 1-800-668899 | , אזור התעשייה החדש, רמלה 4 העבודה CEILING FANS מאווררי תקרה דגם ספיידר נתונים טכניים ספיידר W 35-45 16,000 W 22 230 dB 5 3 לבן מט שחור מט טיק כולל שלט אלחוטי DC IP54

מאווררים

44 08-9207005 פקס | 08-9207004 | 1-800-668899 | , אזור התעשייה החדש, רמלה 4 העבודה נתונים טכניים Ἒᄊ―ဟ ‏ ∙ ㄱㄸ㤹〰0 ጔᤠᔐἠ༢ᤑ ㄱㄸ㤹〱8 บᐚጔᘑ‧ऑ 3 9,000 18'' GARDEN & GENERAL PURPOSE FANS מאווררי גן ואיוורור כללי HURICAN דגם הוריקן - ונטה לבית

45 08-9207005 פקס | 08-9207004 | 1-800-668899 | , אזור התעשייה החדש, רמלה 4 העבודה נתונים טכניים C 750 C 630 לתליה על רגל לתליה על רגל 220 195 175 195 130 117 1400 1250 1100 1410 1350 1250 18000 16200 12800 11000 9900 9100 dBA 73 30 58 57 52 48 A 0.95 0.71 0.57 0.9 0.6 0.54 GARDEN & GENERAL PURPOSE FANS מאווררי גן ואיוורור כללי CE C 630 | C 750 מתוכנן במיוחד עבור שימוש בגנים, מרפסות, פטיו, חצרות, אולמות תעשיה, בתי אריזה ועוד מידות 30'' 26'' A 750 630 B (min) 1305 1305 B (max) 1500 1500 C 342 342 D 617 617 E 785 785 F 445 445 G 228 228 H 113.7 113.7 I 115 115 J 12.7 12.7

46 08-9207005 פקס | 08-9207004 | 1-800-668899 | , אזור התעשייה החדש, רמלה 4 העבודה נתונים טכניים לתליה על רגל 35-160 300-1000 dBA 40 330 V 90-160 / 160-260 20 22.7 GARDEN & GENERAL PURPOSE FANS מאווררי גן ואיוורור כללי IP67 SUFA דגם סופה - מאוורר תעשייתי אטום למים מידות A 700 B (min) 1350 B (max) 1750 C 350 EC Guest SKD 6 A C B כולל שלט אלחוטי

מצננים

48 08-9207005 פקס | 08-9207004 | 1-800-668899 | , אזור התעשייה החדש, רמלה 4 העבודה EVAPORATIVE AIR COOLERS מצנני אוויר באידוי סהרה | טייפון | ציקלון | בלקוני | פרו מצנני אוויר להתקנה במרכזי אירועים, בתי קפה, בתי אריזה, אוהלי אירועים ועוד. מצנן אוויר באידוי גורם לצינון מתחמים בצורה מהירה ויעילה, השימוש בטכנולוגיה זאת גורמת לחיסכון עצום בעלויות אנרגיה. הקירור מתבצע באמצעות כניסת מים דרך מזרוני אוויר, המניפות המותקנות פולטות את האוויר הקר החוצה אל המתחם בעוד האוויר החם נפלט אל מחוץ המתחם דרך פתח כלשהו. מצב זה גורם גם לתחלופת אוויר תמידית, בניגוד לאופן פעולת המזגנים אשר ממחזרים את האוויר הנמצא בתוך המתחם. נתונים טכניים פרו בלקוני ציקלון טייפון סהרה 260499400 260099700 260099110 260099018 260099025 W 220 300 400 750 750 4500 7500 12000 18000 23000 10 13 15 18 18 1 3 6 6 8 35-50 35-60 35-80 60-95 60-120 30 60 108 120 150 IP68 IP68 IP68 IP68 IP68 dB 15-20 25-35 35-40 35-45 45-60 385*350*1200 595*410*1200 745*475*1360 1600*870*570 1120*700*1710 11.9 19.7 27.5 40 65 LCD 220-240V~50/60HZ

49 08-9207005 פקס | 08-9207004 | 1-800-668899 | , אזור התעשייה החדש, רמלה 4 העבודה EVAPORATIVE AIR COOLERS מצנני אוויר באידוי

מסכי אוויר

52 08-9207005 פקס | 08-9207004 | 1-800-668899 | , אזור התעשייה החדש, רמלה 4 העבודה מסכי אוויר ‘᠚ᴖ‬ᔔ᜚ᜑ‎ᜓ‖ᰞᄞ—ᄟᤠ᠜ഋ ‟ᐑਚ’ἠฝฑ—ᨉᐝᨠด᠏ᐐᐟ‖ጙ ⸖ᐇᨓᨙ—ᰋ נתונים טכניים מק"ט תדירות (הרץ) מתח )V( הספק כניסה מרבי בוואט נפח אוויר (מ"ק/שעה) מהירות אוויר (מ'/שנייה) רעש )dB( משקל (ק"ג) נקי מ"ס 90 אוויר מסך שלט + 50/60 220 110 | 160 1100 | 1400 9-11 57 10 מ"ס 90 אוויר מסך שלט + מחוזק 50/60 220 140 | 190 1300 | 1600 15-20 59 10 מ"ס 100 אוויר מסך שלט + 50/60 220 130 | 180 1300 | 1600 9-11 58 10.5 מ"ס 120 אוויר מסך שלט + 50/60 220 150 | 200 1600 | 1900 9-11 58 12 מ"ס 120 אוויר מסך שלט + מחוזק 50/60 220 220 | 170 1800 | 2100 15-20 60 12 מ"ס 150 אוויר מסך שלט + 50/60 220 180 | 230 2000 | 2500 9-11 59 13.5 מ"ס 150 אוויר מסך שלט + מחוזק 50/60 220 200 | 250 2500 | 2800 15-20 62 13.5 מ"ס 180 אוויר מסך שלט + 50/60 220 250 | 300 2600 | 3200 9-11 60 15 מ"ס 200 אוויר מסך שלט + 50/60 220 300 | 350 2900 | 3600 9-11 61 17

מחממים

54 08-9207005 פקס | 08-9207004 | 1-800-668899 | , אזור התעשייה החדש, רמלה 4 העבודה מחממי אינפרא אדום טאוור פלטינום | פלטינום מערכות חימום בשיטת אינפרא אדום בעיצוב חדשני. המערכת מספקת מענה למגוון יישומים רחב ביותר, החל משימוש בטוח באזורים פתוחים כגון: חצרות, פטיו, אזורי בילוי ומסחר ועד שימושים ביתיים, אולמות תעשיה ותרבות, מסעדות, בתי קפה ועוד. נתונים טכניים פלטינום טאוור פלטינום 220099555 260499400 220099450 - 220099400 - W 2000 2000 11.15/55.6/13 100/10/2 IP 65 כולל שלט אלחוטי

שואבי אוויר נייד

57 08-9207005 פקס | 08-9207004 | 1-800-668899 | , אזור התעשייה החדש, רמלה 4 העבודה שואב אוויר נייד לציפורניים, מספרות והלחמות ידאג שסביבת העבודה שלכם תישאר נקיה, ללא רעלים, עם אוויר טרי ובריא לנשימה. המוצר מתאים גם לעמדות ריתוך, מרפאות שיניים, טכנאי שיניים וכל מי שעובד בסביבת עבודה עם חומרים רעילים שמצריכים שאיבה. חסטרנ הכםאג משםובם ימוםום כאו בעץםת טסםמםת. גחסטרנ חקששנ כנ גיבחטםת םת רעבצ : פיחחשםת, דםכשםל בעץםת טסםמםת הבשםת. גחסטרנ םבשונ ימוםום כאו פםמןטםת 4 בחהפטנ אכבפצ חהחסבנם כנ קאםאנ גסאבלג. מחסטרנ גהכםאג םהשג החקששםת: כאו, עץםת טסםמםת, ימוםום כבבםט חץבגחםת, חקשצ שםובם. שואב אוויר נייד מתאים לישומים הבאים: נתונים טכניים 210 m/s) 21 dB 55 500 14.5 75 450/250/410

מסכי אוויר מייבשי ידיים

60 08-9207005 פקס | 08-9207004 | 1-800-668899 | , אזור התעשייה החדש, רמלה 4 העבודה MULTI-PURPOSE HAND DRYERS מייבשי ידיים רב תכליתיים ᘔဓᰍḠచᴉ Tornade | Zephyr תוכנן במיוחד עבור חדרי אמבטיה ושירותים במבנים ציבוריים, בתי ספר, בנייני משרדים, בתי מלון, מסעדות, בתי קפה ואירוח Zephyr דגם Tornade דגם מידות Zephyr Tornade A 250 205 B 250 205 C 70 149 Zephyr Tornade נתונים טכניים Zephyr Tornade 220/240 220/240 2300 2600 5500 5800 203 300 dBA 48 60 IP23 IP23 40 C 40 C 29 40 15~20 15~20 A 9.1 11.0 1.8 2.7

מסכי אוויר מטהרי אוויר

62 08-9207005 פקס | 08-9207004 | 1-800-668899 | , אזור התעשייה החדש, רמלה 4 העבודה VPair מטהרי אוויר דגמי VPair 550 | VPair 200 סדרת מטהרי אוויר לסינון אבק, חיידקים וריחות רעים. מטהר אוויר יעיל ואמין לשיפור איכות האוויר שנושמת המשפחה, מצוין לשימוש במקומות בהם זיהום האוויר גבוה או רווי אבק. ༜་Ḡผယᄠᬚ଑‎ᐔယ᠚ᰝ PM2.5 CO2 PM2.5 נתונים טכניים VPair 200 VPair 550 380 550 PM2.5 99.8% 99.8% 99.66% 99.66% 20-1120 20-1120 W 40 55 W 4 6 dB 35 35 dB 55 58 8 10.5 127 * 430 * 720 127 * 430 * ר 830

63 08-9207005 פקס | 08-9207004 | 1-800-668899 | , אזור התעשייה החדש, רמלה 4 העבודה מטהרי אוויר HEPA

מותג האוורור המוביל בישראל ) בע"מ 1996 ונטה שיווק ( , אזור התעשייה החדש, רמלה 4 העבודה 08-9207005 פקס | 08-9207004 | 1-800-668899

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=