מפעל High cut התחדש במאוורר תעשייתי חדש

מפעל High cut התחדש במאוורר תעשייתי חדש מבית ונטה. המפעל ממוזג והמאוורר שהתקנו מפזר את המיזוג ותורם לחיסכון עצום בחשמל.